Az Ismeretlen Kutatása - RAMBÓ

Raubinek Lili, Kelemen Patrik és Szabó János

 

Az Imre Zoltán Program támogatásának köszönhetően a Műhely Alapítvány 2019-ben is folytatja Az Ismeretlen Kutatása programsorozatát, melyben egy alkotópár 8 hét kutatómunkához nyerhet szakmai, anyagi és infrastrukturális támogatást. Az alkotóműhelyben résztvevő művésznek, alkotónak nem kell kész produkciót létrehoznia, az alkotóműhely célja inkább az elmélyült kutatómunka és a kísérletezés bátorítása egy új, ismeretlen terület vagy téma kapcsán, valamint ennek megosztása a közönséggel.

A 2019. október-decemberi időszakban Raubinek Lili, Kelemen Patrik és Szabó János kapnak lehetőséget a programban való részvételre, amely során a RAMBÓ című projekten dolgoznak.

 

A PROJEKTRŐL

A RAMBÓ egy mozgáskutatás orientált kísérletfolyam, amelyben főszerepet kapnak a fizikális kölcsönhatások és a test tűréshatárainak vizsgálata. Ennek legfőbb módszere az érzékelői (testtudati) és kifejezői (színházi) nézőpontok tudatos váltogatása. A két aspektus gyújtópontjai pedig a magas dinamikai amplitúdójú viselkedésformák: az erőszak és agresszió megnyilvánulásai.

A kutatás egy inkább táncos/testtudati, semmint szociológiai fókusszal zajlik. E köré szerveződik a vizuális reprezentáció kérdése. A munka igyekszik elkerülni a moralizálást: elfogulatlan, tiszta mozgásszabályokkal vizsgálja mind a férfi-női, mind a férfi-férfi viszonyrendszert. Amikor viszont felmerül ennek tágabb értelmezésére való igény, akkor ehhez a 80’ évek akcióhős figuráját, a tesztoszterontól csöpögő férfi képét hívjuk segítségül. Ilyen minőségben inspiráló számukra Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan és Bud Spencer munkássága.

AZ ALKOTÓKRÓL

 

Szabó János 2018-ban szerzett diplomát a MOME fotográfia szakán. Legfőbb kutatási területei a társadalom és emberábrázolás, rendezvény dokumentálás, a dokumentáció és az emlékezés viszonyában. Eseményfotósként is dolgozik, így érti a pillanat szülte vehemenciát. Vizuális gondolkodása nagyban gazdagítja a kutatást, segíti a férfi reprezentáció témájában való elmélyülést.

 

Raubinek Lili 2015-ben végzett a Budapest Kortárstánc Főiskolán. Azóta szabadúszó táncos-alkotóként dolgozik Budapesten. Az Imre Zoltán Pályázat nyerteseként készítette el első önálló darabját, cottoncandy munkacímű előadása ismét az IZP keretei között, előkészületi fázisban van. Emellett feltűnik a prózai színház határmezsgyéjén is: színházi-nevelési előadásokban, prózai darabok koreográfusként.

 

Kelemen Patrik jelenleg Budapesten élő szub-harmincas táncművész és alkotó. Tanulmányait Budapesten, Salzburgban és Brüsszelben végezte. Előadóként és alkotóként is tevékeny. Az alkotói munka mellett különös figyelmet szentel az improvizációs technológiák kutatásának. Jelenleg futó kutatásai – RAMBÓ és Állatok Ideje – a tánc poétikus, asszociáció-teremtő erejét és a kontent-kontext kölcsönhatását vizsgálják.

 

Raubinek és Kelemen régóta működnek együtt. Több közös darabban partnerei egymásnak (Vass Imre: Standing Ground, Szeri Viktor: Melinda álma, Nagy Zoltán: Point of No Return), egymás munkáinak érzékeny és értő közreműködői. Első közös kutatásfolyamuk RAMBÓ címen fut. A folyamat egyik alapköve a kutatási anyagok végleges formába, darabba rendezésének való ellenállás. Keresik a kutatási stációk lépcsőzetességét és a téma/témák sokszintű kibontását, bízva a dúsuló anyag organikus fejlődésében.

 

Szabóval korábban mind a ketten dolgoztak együtt. Érzékeny és egyedi látásmódja a dokumentáció és a műalkotás határmezsgyéjén mozog. Projektjei a magyar vidék közösségeit célozzák meg, specifikusan ezen belül foglalkozik a maszkulinitás, macsóság megnyilvánulásaival.

 

Művészeti mentor: Hudi László

Az eseménysorozat a Műhely Alapítvány szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Programjának támogatásával valósul meg. A programsorozat támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Partnerek: MU Színház, Jurányi Közösségi Produkciós Inkubátorház.

Külön köszönet Péter Petrának és Mészáros Máténak.

Fotó: Szabó R. János