Művészpartnerség Program

A Műhely Alapítvány mindig is hosszú távon, együttműködésekben gondolkodott, így a 2018-ban indított Művészpartnerség Programunk ezt a típusú munkát hivatott egyel hivatalosabb keretek közé foglalni. A Program célja, hogy egy adott művész munkáját hosszú távon, személyre szabottan kísérjük és segítsük. Ebbe beletartozik:

  • rendszeres szakmai konzultáció,
  • (szakmai) kapcsolati tőke megosztása,
  • infrastruktúra biztosítása a próbafolyamat lebonyolításához,
  • pénzügyi lebonyolítás, közös pályázás és adminisztráció,
  • menedzsment feladatok elvégzése,
  • együttműködés és együtt tervezés.

A végső cél egy teljes művészeti és szakmai együttműködés kialakítása, nem csak egy produkció létrehozása kapcsán.

2021-től kezdve tervünk része, hogy a művészeket, mint egy "szakmai stratégiai és konzultációs tanács" bevonjuk az Alapítványt érintő kérdésekbe (például Biczók Anna részt vett a 2021 tavaszi Az Ismeretlen Kutatása csapat kiválasztásában, illetve bevontuk a művészeket a 2021-es adó 1%-os kampányunk kidolgozásába).

Jelenleg 7 művész vesz részt a programban.

Biczók Anna

Fotó: Hevzso Photography

Biczók Anna Budapesten élő táncos és alkotó, előadó és koreográfus, diplomáját a Budapest Kortárstánc Főiskolán szerezte táncművész szakon. Anna a Life Long Burning Creative Crossroads keretén belül került be a Művészpartnerség Programunkba. Munkásságának mozgatórugója a test, mint információk sokaságát hordozó személyes és kollektív archívum, ami lenyomata az ember eredetének (legyen szó családi örökségről vagy a szociokulturális közegről, amiben felnőtt és amiben működik). Munkájában az motiválja, hogy alkotótársai személyes tartalmait, az általuk, testük-lelkük-szellemük által hordozott információkat, a testben lerakódott élményeket és a környezet lenyomatait tekintse alapanyagul és ezeket a személyes tartalmakat tárja a közönség elé.

További információ Anna munkásságáról honlapján érhető el.

Cserepes Gyula

Fotó: Herbály Judit

Cserepes Gyula koreográfus, előadóművész, táncpedagógus. Néptáncot a Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolában, kortárstáncot a Budapest Kortárstánc Főiskolán tanult. Először a budapesti Közép-Európa Táncszínház, majd a ljubljanai En-Knap Group tagja volt. 2012 óta szabadúszó alkotó és előadóművész. Előadásai a helyspecifikustól az interaktív táncelőadásig ívelő skálán mozognak. Munkájának kiindulópontja a ritmus, mint univerzális nyelv, így ötvözve saját nép- és kortárstáncos hátterét, hogy ezeken az alapokon elindulva innovatív darabokat hozzon létre, melyek a táncnak az esszenciáját és az ember életében betöltött alapvető szerepét kutatják.

További információ Gyula munkásságáról honlapján érhető el.

Góbi Rita

Fotó: Piti Marcell

Góbi Rita Lábán Rudolf-díjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, Újvidéken született, a Magyar Táncművészeti Főiskolán diplomázott. Pályáját a Pécsi Balettnél kezdte, majd "betáncolta" a független táncszcénát (pl. Bozsik Yvette Társulat, Tünet Együttes, Andaxínház, Duda Éva Társulat). 2006-ban megalapította a Góbi Rita Társulatot. Munkáira egyként jellemző a humor, a bátor kísérletezés és a koreográfia precíz kidolgozottsága. Stílusában jelen van a geometria, a minimalizmus, a redukcióra való törekvés. Előadásaiban a mozgás, a zene és a látvány szoros összhangja teremti meg a darabok futurisztikus atmoszféráját. Táncnyelvét folyamatosan fejleszti, mely minden egyes koreográfiájában visszaköszön. Előadásaival folyamatosan turnézik világszerte.

További információ Rita munkásságáról honlapján érhető el.

Jenna Jalonen

Fotó: Dömölky Dániel

Jenna Jalonen - más néven Triplejay - a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett, Budapesten élő finn koreográfus, táncművész és művészeti producer. Lábán Rudolf-díj nyertes és Fülöp Viktor ösztöndíjas alkotó, társalapítója és koreográfusa a Collective Dope formációnak, valamint a Sub.Lab.Pro The Ensemble edukációs programnak. A Triplewave (klasszikus-urban-kortárs fúzió) mozgás-módszertan megalkotója és oktatója.

További információ Jenna munkásságáról honlapján érhető el.

Oberfrank Réka

Fotó: Hevér Zsófia

Oberfrank Réka szabadúszó táncos, alkotó és pedagógus, diplomáját a Budapest Kortárstánc Főiskolán szerezte. Külföldön a The Danish National School of Performing Arts, valamint a spanyol CobosMika Seeds Formáció keretein belül gazdagodott további tapasztalatokkal. A korábbi inkább táncszínházi megközelítéshez képest új, jelenleg készülő munkáiban a teljes absztrakcióra fordítja a fókuszt, ezen belül a bőr, mint felület, a test, mint anyag foglalkoztatja, különböző szempontokból megközelítve és a vizuális művészetekkel együttműködve. Réka Művészpartnerség Programunk legújabb tagja. 2020 februárjában kerestük meg a lehetséges hosszú távú együttműködés ötletével.

Simkó Beatrix

Fotó: Dömölky Dániel

Simkó Beatrix Trisha táncművész, koreográfus, médiaművész, tanulmányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen a média, a Hamburgi Egyetemen pedig a performansz területein folytatta. Ehhez mérten előadásaiban nem csak a tánc, de a társművészetek eszközeit is előszeretettel használja. Munkáiban a közvetlen környezetünk egyénre gyakorolt hatásait vizsgálja, melyeket a test expresszív, non-verbális kifejezőeszközein keresztül tesz láthatóvá. Több, mint tíz éve aktív szereplője a kortárs táncszcénának, 2015 óta számos nemzetközi koprodukcióban dolgozott külföldön és Magyarországon egyaránt. Trisha volt az első résztvevője a hivatalos formát öntött Művészpartnerség Programunknak (2018).

További információ Trisha munkásságáról honlapján érhető el.